فیزیک دهم رشته علوم تجربی

فیزیک دهم

پیشگفتار

مسلط بودن یک دانش آموز که برای کنکور آماده می شود، به مباحث پایه های دهم تا دوازدهم.یک امر ضروری است. این امر به خصوص در درس های تخصصی بیشتر نمود پیدا می کند. داشتن یک کتاب جامع و مناسب می تواند نه تنها به قوی شدن پایۀ درسی دانش آموزان.جهت ساده شدن راه رسیدن به رتبۀ دلخواه در کنکور کمک می کند،.بلکه می تواند در گذراندن موفق امتحانات پایان ترم نیز نقش اساسی را داشته باشد. کتاب فیزیک دهم رشته علوم تجربی پیک نخبگان،.می تواند یک منبع کاملاً مناسب جهت رسیدن به این مهم باشد.

کتاب فیزیک دهم علوم تجربی

هر فصل این کتاب فیزیک دهم که یک کتاب جامع کار مناسب برای دانش آموز می‌باشد،.از سه بخش درسنامه، سوالات تشریحی و سوالات چهارگزینه‌ای تشکیل شده است.

درسنامه

بخش درسنامه که با رویکرد آموزشی فعال نگارش شده است. در ابتدای هر مطلب فیزیکی، جهت ایجاد فضای ذهنی پویا برای دانش آموز،.سوالی مناسب طرح شده است. معلم با طرح این سوال دانش‌آموزان را به.نوعی درگیر.آموزش کرده و آنها را کنجکاو پاسخ به آن می‌کند.

در ادامه با گام‌های صحیح، مطلب علمی آموزش داده می‌شود. پس از آموزش مطلب علمی سوالات یا تمرین‌هایی جهت درگیر کردن بیشتر.دانش آموز با مطلب آموزش داده شده، آمده است.

یکی از ویژگی‌های بارز این کتاب فیزیک دهم ارائه‌ی راهکارهای مناسب  برای بررسی حل مسائل می‌باشد. لذا با استفاده و بکارگیری این راهکارها  توانایی حل مسائل برای دانش آموز آسان‌تر می‌شود.

سوالات تشریحی

در بخش سوالات تشریحی سه سطح سوال آمده است. سوال های یک ستاره (*)، دو ستاره(**) و سه ستاره (***). از نظر آموزشی دانش‌آموزانی که قادر به حل مسائل یک ستاره هستند،.حد نصاب قبولی آن بخش را گرفته‌اند. دانش‌آموزانی که علاوه بر یک ستاره، قادر به حل مسائل دو ستاره نیز.هستند.نمره‌ی خوبی در این بخش خواهند گرفت. دانش آموزانی که قادر به حل مسائل سه ستاره هستند دارای.فهم فیزیکی خیلی خوب هستند و می‌توانند نمره‌ی کامل در فیزیک بگیرند.

در بخش سوالات چهارگزینه‌ای کتاب فیزیک دهم نیز سعی شده است متناسب با مباحث،.سوالات استانداردی در نظر گرفته شوند. در این قسمت نیز سوالات سطح‌بندی شده اند. چینش سوالات در هر دو بخش.سوالات تشریحی و چهارگزینه‌ای بر اساس تیپ آن‌ها بوده است نه ضریب سختی آن‌ها.

خرید کتاب