فیزیک دهم رشته ریاضی و فیزیک

هر فصل این کتاب که یک کتاب جامع کار مناسب برای دانش آموز می‌باشد، از سه بخش درسنامه، سوالات تشریحی و سوالات چهارگزینه‌ای تشکیل شده است. بخش درسنامه که با رویکرد آموزشی فعال نگارش شده است در ابتدای هر مطلب فیزیکی، جهت ایجاد فضای ذهنی پویا برای دانش آموز، سوالی مناسب طرح شده است. معلم با طرح این سوال دانش‌آموزان را به نوعی درگیر آموزش کرده و آنها را کنجکاو پاسخ به آن می‌کند. در ادامه با گام‌های صحیح، مطلب علمی آموزش داده می‌شود. پس از آموزش مطلب علمی سوالات یا تمرین‌هایی جهت درگیر کردن بیشتر دانش آموز با مطلب آموزش داده شده، آمده است.

یکی از ویژگی‌های بارز این کتاب  ارائه‌ی راهکارهای مناسب  برای بررسی  حل مسائل می‌باشد. لذا با استفاده و بکارگیری این راهکارها  توانایی حل مسائل برای دانش آموز آسان‌تر می‌شود.

در بخش سوالات تشریحی سه سطح سوال آمده است. سوال های یک ستاره(*)، دو ستاره(**) و سه ستاره (***). از نظر آموزشی دانش‌آموزانی که قادر به حل مسائل یک ستاره هستند، حد نصاب قبولی آن بخش را گرفته‌اند. دانش‌آموزانی که علاوه بر یک ستاره، قادر به حل مسائل دو ستاره نیز هستند نمره‌ی خوبی در این بخش خواهند گرفت. دانش آموزانی که قادر به حل مسائل سه ستاره هستند دارای فهم فیزیکی خیلی خوب هستند و می‌توانند نمره‌ی کامل در فیزیک بگیرند.

در بخش سوالات چهارگزینه‌ای نیز سعی شده است متناسب با مباحث، سوالات استانداردی در نظر گرفته شوند. در این قسمت نیز سوالات سطح‌بندی شده اند. چینش سوالات در هر دو بخش سوالات تشریحی و چهارگزینه‌ای بر اساس تیپ آن‌ها بوده است نه ضریب سختی آن‌ها.

خرید کتاب