انگلیسی جامع یازدهم

کتاب انگلیسی جامع یازدهم، منبعی کامل برای مرور گرامر سال یازدهم است.

کتاب انگلیسی جامع یازدهم

پیک نخبگان، همیشه در تلاش بوده است تا با ارائه کتاب‌هایی.با روش‌های نوین آموزشی، راه دانش آموزان را برای موفقیت در کنکور هموار سازد. کتاب انگلیسی جامع یازدهم یک کتاب بسیار کامل برای رفع نیازهای. دانش آموزان جهت آمادگی برای کنکور است.

توضیحات کتاب

کتاب انگلیسی جامع یازدهم New VIsion+2 از بخشهای متنوع واژگان، درک مطلب، گرامر،.صحبت کردن، شنیداری، تلفظ و نوشتاری تشکیل شده است که در سطوح مختلف نیازهای.تمامی دانش‌آموزان را در برمی‌گیرد. در طراحی سوالات به گام‌های اساسی در پیشبرد ارتباطی.موضوعات، اهمیت فراوان داده شده است و سعی بر آن بوده است که ابتدا با آماده کردن بستر یادگیری، ذهن دانش.آموز به سوی مطلب مورد نظر سوق داده شود و سپس موضوع مورد نظر.با استفاده از تکنیک‌های به‌روز یادگیری آموزش داده شده و سرانجام با طرح زمینه‌هایی آموزش مورد نظر.را به جهت کاربرد در زندگی شخصی هدایت کند.

بخش واژگان

واژگان هر درس در انگلیسی جامع یازدهم قالب تصاویر.و متن‌های کوتاه به ترتیب زیر ارائه شده‌اند:

  • در اول هر درس گروهی از واژگان به صورت تصویری آمده است. در ادامه، بقیه‌ی واژگان در قالب متن در سه گروه New Words and Expressions ( group A, group B, group C)  معرفی شده‌اند.
  •  در گروه A واژگان مربوط به بخش مکالمه معرفی شده‌اند. شما می‌توانید شاهد ادامۀ مکالمۀ کتاب انگلیسی جامع یازدهم همراه با تمرینات متنوع در این بخش باشید. در گروه B به معرفی واژگان بخش Reading Comprehension پرداخته شده.و در گروه C واژگان موجود در بخش های دیگر کتاب درسی و کتاب کار.دانش‌آموز مورد بررسی قرار گرفته است.
  • در کتاب انگلیسی جامع یازدهم، ابتدا تعدادی از واژگان در قالب یک متن گنجانده شده‌اند. بعد از هر متن، تلفظ، معنی و معادل فارسی هر واژه آمده است. در نهایت یک تمرین به صورت مکالمه‌ی کوتاه و یا متن در نظر گرفته شده تا زبان آموزان با استفاده از کلمات معرفی شده جاهای خالی را پر کنند.

خرید کتاب