انگلیسی جامع یازدهم

کتاب«انگلیسی جامع یازدهم New VIsion+2» از بخشهای متنوع واژگان، درک مطلب، گرامر، صحبت کردن، شنیداری، تلفظ و نوشتاری تشکیل شده است که در سطوح مختلف نیازهای تمامی دانش‌آموزان را در برمی‌گیرد. در طراحی سوالات به گام‌های اساسی در پیشبرد ارتباطی موضوعات، اهمیت فراوان داده شده است و سعی بر آن بوده است که ابتدا با آماده کردن بستر یادگیری، ذهن دانش آموز به سوی مطلب مورد نظر سوق داده شود و سپس موضوع مورد نظر با استفاده از تکنیک‌های به‌روز یادگیری آموزش داده شده و سرانجام با طرح زمینه‌هایی آموزش مورد نظر را به جهت کاربرد در زندگی شخصی هدایت کند.

 

واژگان هر درس در قالب تصاویر و متن‌های کوتاه به ترتیب زیر ارائه شده‌اند:

  • در اول هر درس گروهی از واژگان به صورت تصویری آمده است. در ادامه، بقیه‌ی واژگان در قالب متن در سه گروه
    New Words and Expressions ( group A, group B, group C)  معرفی شده‌اند.
  •  در گروه A واژگان مربوط به بخش مکالمه معرفی شده‌اند. شما می‌توانید شاهد ادامه‌ی مکالمه‌ی کتاب همراه با تمرینات متنوع در این بخش باشید. در گروه B به معرفی واژگان بخش Reading Comprehension پرداخته شده و در گروه C واژگان موجود در بخش های دیگر کتاب درسی و کتاب کار دانش‌آموز مورد بررسی قرار گرفته است.
  •  ابتدا تعدادی از واژگان در قالب یک متن گنجانده شده‌اند. بعد از هر متن، تلفظ، معنی و معادل فارسی هر واژه آمده است. در نهایت یک تمرین به صورت مکالمه‌ی کوتاه و یا متن در نظر گرفته شده تا زبان آموزان با استفاده از کلمات معرفی شده جاهای خالی را پر کنند.

خرید کتاب