پیک نخبگان که تراوش استعدادهای درخشان علمی و فرهنگی کشور می باشد، با استفاده از تجارب و اندوخته های دهه های اخیر ، خصوصاً تکنولوژی های روز سعی دارد با شناخت مشکلات واقعی نسل جوان و نیازهای آینده آنان ، شرایطی را فراهم نماید که خانواده و فرزندانشان با پیمودن خطوط و استفاده از ره‌آورد علمی آن با خیال آسوده و آرامش خاطر نسبت به موفقیت اعضای پیک نخبگان یقین حاصل نمایند. این امر حاصل نمی شود مگر این که ما مخاطبین خود را به عنوان عضوی از اعضای خانواده خود تلقی و دلسوزانه راهکارها و طرق پیشرفت و تعالی را در مسیر شما عزیزان قرار دهیم و با خلوص و اعتلای خدمتگزاری مطامع مالی را کمرنگ و ارتقای علمی ، فکری و فرهنگی هم میهنان خود را به عنوان هدف اصلی پررنگ نموده و در این راستا تمام مساعی خود را در جمع آوری آخرین داده ها و دستاوردهای علمی با کمک بهترین و مجرب ترین اساتید و نخبگان متمرکز نموده و هیچگاه خود را بی نیاز از مشاوره ها ، اظهار نظرهای تکمیلی و فکری دیگر اساتید و مردم شریف نمی دانیم و به منظور بهینه نمودن مطالب خود هر روز سعی در رفع نواقص احتمالی به کمک افکار جدید خواهیم نمود. آنچه که ما را راضی و بی نیاز می نماید مطلوبیت محتوای ارائه شده و رضایت شما می باشد.

                                                                    انتشارات پیک نخبگان