محصولات » دسته بندی ها » سایر دروس

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


عربی3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: مهدی رحیمی- ولی اله نوروزی- سعادت محمدی خانقاه
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
زبان فارسی3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: فتح اله طالشی- سلیمان شاوله- داود طالشی- ابراهیم کاظمی مقدم- اسماعیل موید ناصری
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
دین و زندگی 3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: محمود حاج هاشمی
قیمت: ۱۱۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
ادبیات فارسی3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: فتح اله طالشی- سلیمان شاوله- ابراهیم کاظمی مقدم
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
ادبیات فارسی2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حمیدرضا نقی پور- فتح اله طالشی- رعنا دلخواه
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
زبان فارسی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: اسماعیل موید ناصری
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۵٬۰۰۰ ریال
جام 1

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: واحد تحقیق و پژوهش پیک نخبگان
قیمت: ۴۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۰٬۰۰۰ ریال
آرایه های ادبی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: فتح اله طالشی
قیمت: ۳۶٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۰٬۰۰۰ ریال
معماری نخبگان

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: محسن کلانتری، حسن علی اسحاقیان، میثم شمسی
قیمت: ۱۹۸٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال