محصولات » دسته بندی ها » زبان انگلیسی

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


New Vision+2 (انگلیسی جامع یازدهم)

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهزا فهیمی- رضا سعیدی
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
New Vision+1 (انگلیسی جامع دهم)

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهرا فهیمی- رضا سعیدی
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۱۶٬۰۰۰ ریال
زبان انگلیسی جامع ویرایش جدید

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهرا فهیمی- البرز جالینوس نیا
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال
زبان انگلیسی3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: رضا سعیدی، زهرا فهیمی و دیگران
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
زبان انگلیسی2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهرا فهیمی- رضا سعیدی- امیر شعبانیان- البرز جالینوس نیا
قیمت: ۱۱۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
زبان انگلیسی4

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: رضا پرهیزکاری و دیگران
قیمت: ۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۵۰٬۰۰۰ ریال
گنجینه طلایی گرامر زبان انگلیسی زبان انگلیسی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: کیاوش فراهانی- رضا سعیدی- معصومه باباحاجی
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۵٬۰۰۰ ریال
گنجینه طلایی واژگان زبان انگلیسی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: رضا سعیدی و دیگران
قیمت: ۶۴٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۰٬۰۰۰ ریال