محصولات » دسته بندی ها » شیمی

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: سیف اله فرامرزی
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال
اسید و باز

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: سیف اله فرامرزی
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۰٬۰۰۰ ریال