محصولات » دسته بندی ها » فیزیک

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


فیزیک دهم رشته علوم تجربی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: ملیحه علی مردانی-حجت سعیدی
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک دهم رشته ریاضی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حجت سعیدی - ملیحه علی مردانی
قیمت: ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال
فیزیک3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حجت سعیدی
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حجت سعیدی
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک1

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: گروه مولفان
قیمت: ۱۰۳٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۹۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: نصرت اله کاظمی- حجت سعیدی
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حجت سعیدی، مصطفی لطفی
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک نوسان و موج

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: رحمت اله رفیعی
قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۵٬۰۰۰ ریال
فیزیک مکانیک

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حجت سعیدی- رحمت اله رفیعی
قیمت: ۳۷٬۰۰۰ ریال
فیزیک مکانیک

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: رحمت اله رفیعی- حجت سعیدی
قیمت: ۳۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۳۰٬۰۰۰ ریال