محصولات » دسته بندی ها » ریاضیات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


حساب دیفرانسیل 2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حسن حائری- ناصر دانشفر-مهران صحرانورد- وهاب تقی زاده
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال
حساب دیفرانسیل1

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حسن حائری- ناصر دانشفر-مهران صحرانورد- وهاب تقی زاده
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
هندسه 2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حسین بانی
قیمت: ۱۱۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
حسابان

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: مصطفی ملاصالحی، سید عیسی حسینی
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
ریاضیات 3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حمید رضا فراهانی
قیمت: ۱۰۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۸۰٬۰۰۰ ریال
جبر و احتمال

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حمید رضا فراهانی
قیمت: ۵۲٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۴۵٬۰۰۰ ریال
هندسه تحلیلی و جبر خطی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حسین بانی
قیمت: ۷۲٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۶۵٬۰۰۰ ریال
تابع

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حمید سعیدی
قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۵٬۰۰۰ ریال
مشق ریاضیات

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حمید سعیدی
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸٬۰۰۰ ریال
حد و پیوستگی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حمید سعیدی
قیمت: ۲۴٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۰٬۰۰۰ ریال