کتابچه واژگان انگلیسی یازدهم (به روش سوپرممو)

10,000تومان 8,000تومان

  • ارائه 292 واژه انگلیسی یازدهم به روش سوپر ممو
  • معرفی کامل واژگان هر درس در صفحات مخصوص TextBook
  • گردآوری واژگان در صفحات مخصوص DataBook جهت تکرار با الگوریتم سوپرممو
  • صفحات مخصوص برنامه‌ریزی جهت تکرار هوشمندانه (Repetition Calendar)
  • ارائه جدول فواصل زمانی تکرارِ استاندارد (Repetition Intervals)

موجود در انبار