کتابچه واژگان انگلیسی کنکور(به روش سوپرممو)

20,000تومان 18,000تومان

  • ارائه 1274 واژه انگلیسی کنکور به روش سوپر ممو
  • شامل واژگان انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه
  • معرفی کامل واژگان هر درس در صفحات مخصوص TextBook
  • گردآوری واژگان در صفحات مخصوص DataBook جهت تکرار با الگوریتم سوپرممو
  • صفحات مخصوص برنامه‌ریزی جهت تکرار هوشمندانه (Repetition Calendar)
  • ارائه جدول فواصل زمانی تکرارِ استاندارد (Repetition Intervals)

در انبار موجود نمی باشد