کتابچه واژگان انگلیسی دهم (به روش سوپرممو) (چاپ ۹۸)

22,000تومان 19,800تومان

  • ارائه 548 واژه انگلیسی دهم با روش سوپر ممو
  • معرفی کامل واژگان هر درس در صفحات مخصوص TextBook
  • گردآوری واژگان در صفحات مخصوص DataBook جهت تکرار با الگوریتم سوپرممو
  • طبقه‌بندی واژگان هر درس در 5 بخش مجزا مطابق با محتوای کتاب درسی
  • ارائه اقسام کلام و همایندها برای واژه‌های مهم و ضروری کتاب درسی

موجود در انبار