محصولات

نمایش محصولات به تفکیک: تمام محصولات    کتاب ها    مالتی مدیا    بسته ها


فیزیک دهم رشته علوم تجربی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: ملیحه علی مردانی-حجت سعیدی
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک دهم رشته ریاضی

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حجت سعیدی - ملیحه علی مردانی
قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال
New Vision+2 (انگلیسی جامع یازدهم)

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهزا فهیمی- رضا سعیدی
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
New Vision+1 (انگلیسی جامع دهم)

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهرا فهیمی- رضا سعیدی
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۱۶٬۰۰۰ ریال
حساب دیفرانسیل 2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حسن حائری- ناصر دانشفر-مهران صحرانورد- وهاب تقی زاده
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال
حساب دیفرانسیل1

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حسن حائری- ناصر دانشفر-مهران صحرانورد- وهاب تقی زاده
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
زبان انگلیسی جامع ویرایش جدید

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهرا فهیمی- البرز جالینوس نیا
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال
زبان انگلیسی3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: رضا سعیدی، زهرا فهیمی و دیگران
قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
زبان انگلیسی2

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: زهرا فهیمی- رضا سعیدی- امیر شعبانیان- البرز جالینوس نیا
قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
فیزیک3

ناشر: انتشارات پیک نخبگان
نویسنده: حجت سعیدی
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت فروش: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال