بسته جامع برنامه‌ریزی و یادگیری با روش سوپرممو دهمی‌ها یازدهمی‌ها ، دوازدهمی‌ها و کنکوری‌ها

📕 بسته ویژه برنامه‌ریزی برای موفقیت در امتحانات‌نهایی و کنکور📕

شامل: 🔘 کتاب ویژه برنامه‌ریزی به سبک سوپرممو   🔘 نرم‌افزار آزمون‌ساز   🔘 پشتیبانی

 • کتاب جامع برنامه‌ریزی هوشمندانه جهت آماده‌سازی برای امتحانات نهایی و کنکور
 • ارائه صفحه مخصوص وضعیت‌سنجی کل منابع کنکور
 • ارائه صفحات مخصوص وضعیت‌سنجی هر منبع درسی (کتاب)
 • ارائه موضوعات درسی جهت تکرار با الگوریتم سوپرممو
 • ارائه جدول فواصل زمانی تکرارِ استاندارد
 • صفحات مخصوص برنامه‌ریزی جهت تکرار هوشمندانه (تقویم ویژه تکرار)
 • شامل کلیه سوالات کنکور از سال ۱۳۶۲ تاکنون
 • پاسخ تشریحی کامل به سوالات همراه با کلیه نکات، قواعد، یادآوری‌ها و ارجاع
 • سوالات سطح‌بندی شده در سه سطح ساده، متوسط و دشوار
 • طبقه‌بندی شده بر اساس کتاب، درس، فصل و زیرفصل
 • به همراه سوالات امتحانات نهایی
 • با امکان تصحیح و اعلام نتیجه
 • امکان رسم نمودار و بررسی پیشرفت تحصیلی

نرم‌افزار جامع آزمون‌ساز

جهت سنجش و ارزیابی