انگلیسی جامع کنکور

جامع و کامل بودن مطالب مورد نیاز داوطلبین آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها (کنکور) را می توان ویژگی خاص این مجموعه
برشمرد. مطالب کتاب‌های سال‌های اول، دوم، سوم وچهارم دبیرستان به همراه تست‌های جامع تالیفی و کنکور، تکنیک‌های خواندن، ضمیمه‌های ضروری و مورد نیازدانش‌آموزان همگی در این مجموعه یکجا گردآوردی شده اند.

از ویژگی‌های بارز این مجموعه نگرش متفاوت آن به مطالب می‌باشد. روش‌های نوین تدریس مهارت خواندن، پرورش تفکر نقادانه “Critical Thinking”، و تلاش در بکارگیری مطالب آموخته‌شده در زندگی روزمره با فراهم کردن تمارین مناسب، تنوع و گوناگونی تمرینات که همه‌ی نیازهای درسی و تفاوت‌های فردی را در‌بر می‌گیرند، جامع و کامل بودن سؤالات در بخش‌های مجزا، از جمله این تفاوت‌ها می‌باشند. در راستای نیل به این اهداف ایده‌های نو در قالب تمرینات جدید به کمک کتاب درسی آمده‌اند تا رویکردی متفاوت به سیستم سنتی آن داده باشند. با عنایت به این تفاوت‌ها می‌توان گامی مؤثر در آموزش بهتر برداشت.

خرید کتاب