انگلیسی جامع دوازدهم

کتاب «انگلیسی جامع دوازدهم New Vision+3» از بخشهای متنوع واژگان، درک مطلب، گرامر، صحبت کردن، شنیداری، تلفظ و نوشتاری تشکیل شده است که در سطوح مختلف نیازهای تمامی دانش آموزان را در بر می‌گیرد. در طراحی سوالات به گام‌های اساسی در پیشبرد ارتباطی موضوعات، اهمیت فراوان داده شده است و سعی بر آن بوده است که ابتدا با آماده کردن بستر یادگیری، ذهن دانش آموز به سوی مطلب مورد نظر سوق داده شود و سپس موضوع مورد نظر با استفاده از تکنیکهای به‌روز یادگیری آموزش داده شده و سرانجام با طرح زمینه هایی آموزش مورد نظر را به جهت کاربرد در زندگی شخصی هدایت کند.

واژگان هر درس در قالب تصاویر و متن‌های کوتاه به ترتیب زیر ارائه شده‌اند:

  • در اول هر درس گروهی از واژگان به صورت تصویری آمده است. در ادامه، بقیه‌ی واژگان در قالب متن در سه گروه
    New Words and Expressions ( group A, group B, group C)  معرفی شده‌اند.
  •  در گروه A واژگان مربوط به بخش مکالمه معرفی شده‌اند. شما می‌توانید شاهد ادامه‌ی مکالمه‌ی کتاب همراه با تمرینات متنوع در این بخش باشید. در گروه B به معرفی واژگان بخش Reading Comprehension پرداخته شده و در گروه C واژگان موجود در بخش های دیگر کتاب درسی و کتاب کار دانش آموز مورد بررسی قرار گرفته است.
  •  ابتدا تعدادی از واژگان در قالب یک متن گنجانده شده‌اند. بعد از هر متن، تلفظ، معنی و معادل فارسی هر واژه آمده است. در نهایت یک تمرین به صورت مکالمه‌ی کوتاه و یا متن در نظر گرفته شده تا زبان آموزان با استفاده از کلمات معرفی شده جاهای خالی را پر کنند.

خرید کتاب